Ανακοινώσεις Ιατρικού Συλλόγου Ζακύνθου

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Ι.Σ.ΖΑΚΥΝΘΟΥ 16/10/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Σ   Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ   Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Υ

(Ν.Π.Δ.Δ.)

  Δ/νση:  Δαμίρη 6 & Φωσκόλου – 291 00 Ζάκυνθος Τηλ:  26950-43172    -    Fax:  26950-26778    -   E-mail: iatrikoszak@yahoo.gr     Ζάκυνθος    ...

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ι.Σ.ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Τα Υποψήφια ψηφοδέλτια για τις Αρχαιρεσίες του Ι.Σ. Ζακύνθου στις 16 Οκτωβρίου 2022 που κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. είναι: Α)  Ο Συνδυασμός  "ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ"  Για το Διοικητικό Συμβούλιο  (Δ.Σ.)
  1. Θεοδόσης-Καψαμπέλης Παύλος
  2. ...