Σύλλογος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θεοδόσης-Καψαμπέλης  Παύλος,  Χειρουργός
 • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάρκου Αθανάσιος,  Μικροβιολόγος
 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλόφωνος  Διονύσιος,  Νεφρολόγος
 • ΤΑΜΙΑΣ: Παναγόπουλος  Γεώργιος,  Ω.Ρ.Λ.
 • ΜΕΛΗ:
  • Θεοδόσης  Ιωάννης,  Δερματολόγος
  • Κάββουρας Βασίλης,  Παιδίατρος
  • Δραγώνας Χαράλαμπος,  Ρευματολόγος
  • Κασσιμάτης Αντώνης,  Καρδιολόγος
  • Θεοδόσης  Σιγούρος,  Παθολόγος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

 • Ακτύπης  Διονύσιος,  Ορθοπαιδικός
 • Παναγόπουλος  Γιώργος,  Ω.Ρ.Λ.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 • Στέφος  Νικόλαος,  Νευρολόγος
 • Μπανάγος  Ιωάννης,  Ω.Ρ.Λ.
 • Κλαυδιανού Αναστασία, Οφθαλμίατρος

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βίτσος  Ιωάννης,  Νευρολόγος
 • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στραβόλεμος  Σπυρίδων,  Καρδιολόγος
 • ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ:
  • Δαμουλάκη  Ευτυχία,  Δερματολόγος
  • Κοντοσταυλάκη  Διονυσία,  Αναισθησιολόγος
  • Πυριόχου  Διονυσία,  Ιατρός
  • Σούλης  Ιωάννης,  Ω.Ρ.Λ.
  • Βεντουρή  Κυριακή,  Παθολογοανατόμος
  • Σταματέλος  Παντελής-Στυλιανός,  Ορθοπαιδικός
 • ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
  • Ευαγγέλου  Βασίλης,  Καρδιολόγος
  • Καραμπέτσου  Αικατερίνη,  Οφθαλμίατρος