Σύλλογος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θεοδόσης-Καψαμπέλης  Παύλος,  Χειρουργός
 • Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάρκου Αθανάσιος,  Μικροβιολόγος
 • Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Παναγόπουλος  Γεώργιος, Ω.Ρ.Λ.
 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλόφωνος  Διονύσιος,  Νεφρολόγος
 • ΤΑΜΙΑΣ: Κάββουρας  Βασίλειος, Παιδίατρος
 • ΜΕΛΗ:
  • Θεοδόσης  Ιωάννης,  Δερματολόγος
  • Μαμέκα Φανή, Γενική Ιατρός
  • Δραγώνας Χαράλαμπος,  Ρευματολόγος
  • Θεοδόσης  Συγούρος,  Παθολόγος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

 • Θεοδόσης-Καψαμπέλης Παύλος,  Χειρουργός
 • Παναγόπουλος  Γιώργος,  Ω.Ρ.Λ.
 • Μπανάγος  Ιωάνης,  Ω.Ρ.Λ.
 • Σταυρίδης Μιχάλης, Ουρολόγος

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 • Σεμιτέκος Δημήτριος,  Δερματολόγος
 • Κλαυδιανού Αναστασία, Οφθαλμίατρος
 • Σούφης Ευγένιος, Ουρολόγος

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στήνιος Ιάκωβος,  Ουρολόγος
 • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάλλη Ερατώ, Αναισθησιολόγος
 • ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ:
  • Βεντουρή Κυριακή, Παθαλογοανατόμος
  • Στέφος Νικόλαος,  Νευρολόγος
  • Παπασωτηρίου Μαρία, Οφθαλμίατρος
  • Πυριόχου διονυσία, Ιατρός
  • Καραμπέτσου Κατίνα, Οφθαλμίατρος
  • Ευαγγέλου Βασίλειος, Καρδιολόγος
 • ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
  • Στήθος Διονύσιος-Χαράλαμπος, Χειρουργός
  • Δραγώνας Πέτρος, Παθολόγος
  • Σπίνου Μαρία, Γενική Ιατρός
  • Σταυρίδης Μιχάλης, Ουρολόγος