ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Ι.Σ.Ζ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ

(Ν.Π.Δ.Δ.)

 

Δ/νση: Δαμίρη 6 & Φωσκόλου – 291 00 Ζάκυνθος

Τηλ:26950-43172  –  Fax: 26950-26778  E-mail: iatrikoszak@yahoo.gr

Ζάκυνθος    05-09-2022

Αρ.Πρωτ:    414

          ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

                                                                   κ.κ. ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

                                                                   ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα  με  α) τις διατάξεις του Ν. 4512 (ΦΕΚ 5/17-01-2018 Τ. Α΄),  β) την 3η/55η/ Συνεδρίασης /20-05-2022  απόφαση  του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. και γ) την  υπ’ αριθμ. 1/5-9-2022 απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Σ. Ζακύνθου, αποφασίσθηκε  ομόφωνα  ότι  οι αρχαιρεσίες του Ιατρικού Συλλόγου Ζακύνθου θα διεξαχθούν  την ΚΥΡΙΑΚΗ   16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022  από Ανατολής μέχρι Δύσης του ηλίου στα γραφεία του Συλλόγου (Δαμίρη 6 & Φωσκόλου, Ζάκυνθος).

Κατά τις αρχαιρεσίες θα γίνει:

  1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου (9 Μέλη)
  2. Εκλογή Πειθαρχικού Συμβουλίου (Προέδρου – Αντιπροέδρου και 6  Τακτικών Μελών ως και ισαρίθμων αναπληρωματικών).
  3. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής ( 3 Μέλη).
  4. Εκλογή εκπροσώπων εις τον Π.Ι.Σ. ( 4 Μέλη).

Οι υποψηφιότητες θα υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Ι.Σ.Ζ. στα γραφεία του Συλλόγου μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ  15   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   ΚΑΙ  ΩΡΑ  14:00:00.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να  έχουν θεωρημένο το δελτίο ιατρικής ταυτότητας, να είναι ταμειακώς εντάξει για όλα τα προηγούμενα έτη καθώς και για το τρέχον έτος (2022) και να καταθέσουν ενυπόγραφη Αίτηση Υποψηφιότητας.

Για τους συνδυασμούς η Αίτηση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από όλους τους υποψηφίους του συνδυασμού και να υποβάλλεται πρωτότυπη.  Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν τα μέλη που δεν υπόκεινται στα κωλύματα που προβλέπονται στον νόμο.

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Ζ.,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δρ. ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ                              ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ