ΦΕΚ 3998/22-6-23 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ

Σας προωθούμε την Υπουργική Απόφαση της υπηρεσιακής Υπουργού Υγείας κ. Κοτανίδου, που εκδόθηκε μετά από αίτημα του ΠΙΣ και αφορά στην καταβολή σε 120 δόσεις όσων παρόχων δεν εντάχθηκαν σε προηγούμενη ανάλογη ρύθμιση. Παράκληση να επισημανθεί στους ενδιαφερόμενους συναδέλφους ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης ένταξης στη ρύθμιση είναι 15 ημέρες από την έκδοση του ΦΕΚ

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ